Dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem zestawów wideoterminali - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy wraz z instalacją i uruchomieniem zestawów wideoterminali

Data publikacji 13.05.2016    Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-1273/16/78/Ł
Wartość zamówienia: Powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 32232000
Termin składania ofert: 23.06.2016 r. godz. 11:00