Okresowe przeglądy gwarancyjne drzwi przesuwnych - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Okresowe przeglądy gwarancyjne drzwi przesuwnych

Data publikacji 18.07.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-2994/16/141/IR
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 50710000-5
Termin składania ofert: 26.07.2016 r. godz. 10:30