Okresowe przeglądy zasilaczy bezprzerwowych UPS - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Okresowe przeglądy zasilaczy bezprzerwowych UPS

Data publikacji 18.07.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-2988/16/136/IR
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 50532000-1
Termin składania ofert: 27.07.2016 r. godz. 12:00