Dostawy samochodów w policyjnej wersji nieoznakowanej - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy samochodów w policyjnej wersji nieoznakowanej

Data publikacji 19.08.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-3583/16/166/T
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 34114200-4, 32236000-6, 50112000-3
Termin składania ofert: 01.09.2016 r. godz. 12:00