Remont dachu budynku biurowego będącego siedzibą Komendy Stołecznej Policji pod nazwą Nowy Pałac

Data publikacji 26.08.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-3624/16/168/IR
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 45453000-7, 45213310-9, 45261320-3, 45261210-9, 45310000-3, 45321000-3, 45442100-8, 45110000-1, 45320000-6