Wymiana linii napowietrznej niskiego napięcia i oświetlenia zewnętrznego

Data publikacji 01.09.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-3653/16/174/IR
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 45232210-7, 31520000-7, 45310000-3
Termin składania ofert: 16.09.2016 r. godz. 12:00