Remont pomieszczeń mieszczących się na V piętrze i od III piętra do parteru w budynku przy ul. Okrzei 13 w Warszawie

Data publikacji 06.09.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-3680/16/179/IR
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 45442100-8, 45111300-1, 45432100-5, 45432111-5, 45410000-4, 45431000-7, 4521000-4, 45310000-3
Termin składania ofert: 21.09.2016 r. godz. 12:00