Świadczenie usług telefonii komórkowej w sieci komórkowej Wykonawcy wraz z dostawą telefonów komórkowych

Data publikacji 26.10.2016    
Nr referencyjny: WZP-4280/16/221/Ł
Wspólny słownik zamówień: 64212000-5, 32250000-0, 31712112-8
Termin składania ofert: 08.11.2016 godz. 10:00