Wymiana linii kablowej zasilającej niskiego napięcia i oświetlenia zewnętrznego

Data publikacji 04.11.2016    
Nr referencyjny: WZP-4522/16/241/IR
Wspólny słownik zamówień: 45232210-7, 31520000-7, 45310000-3
Termin składania ofert: 21.11.2016 do godz. 11:00