Dostawa samochodów w policyjnej wersji nieoznakowanej - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa samochodów w policyjnej wersji nieoznakowanej

Data publikacji 08.11.2016    
Nr referencyjny: WZP-4606/16/245/T
Wspólny słownik zamówień: 34110000-1
Termin składania ofert: 21.11.2016 do godziny 10:00