Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w kanale diagnostycznym z sygnalizacją poziomu spalin

Data publikacji 15.11.2016    
Nr referencyjny: WZP-4480/16/239/IR
Wspólny słownik zamówień: 45331210-1; 45311200-2
Termin składania ofert: 30.11.2016