Dostawa rękawic roboczych - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa rękawic roboczych

Data publikacji 08.12.2016    Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Nr referencyjny: WZP-4922/16/257/Z
Wartość zamówienia: Poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 18141000-9
Termin składania ofert: 08.12.2016 godz. 14:00

Pliki do pobrania