Dostawa akumulatorów - 2016 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawa akumulatorów

Data publikacji 09.12.2016    poniżej 135 000 Euro
Nr referencyjny: WZP-4777/16/251/T
Wartość zamówienia: poniżej 135 000 Euro
Wspólny słownik zamówień: 31431000-6
Termin składania ofert: 20.12.16r godz. 11:00