Dostawa urządzeń oraz materiałów instalacyjnych do monitoringu wizyjnego CCTV (telewizja przemysłowa)

Data publikacji 16.12.2016    
Nr referencyjny: WZP-5144/16/265/Ł
Wspólny słownik zamówień: 31711000-3, 35120000-1, 35125300-2
Termin składania ofert: 15.12.2016r. godz.13:30