Postępowanie objęte umową ramową na dostawę podzespołów, części zamiennych i materiałów do naprawy, modernizacji rozbudowy systemów SSWiN

Data publikacji 21.12.2016    
Nr referencyjny: WZP-5233/16/270/Ł
Wspólny słownik zamówień: 51300000-5
Termin składania ofert: 19.12.2016r godz.13:30