2016 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
131 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę druków w postaci książek 29.09.2016 19.09 godz. 14:00 WZP-3762/16/189/Z
132 Najem terminali wideokonferencyjnych i systemu sterowania 28.09.2016 03.11.2016 godz.12.00 WZP-3724/16/188/Ł
133 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na usługę modyfikacji indywidualnych oznak policjantów 27.09.2016 26.09.2016r. godz.13:00 WZP-3933/16/198/Z
134 Świadczenie usług telefonii komórkowej w sieci komórkowej Wykonawcy wraz z dostawą telefonów komórkowych 26.09.2016 12.10.2016 godz.11:00 WZP-3577/16/165/Ł
135 Swiadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji o masie całkowitej do 3500 kg 22.09.2016 08.11.2016 godz.11.00 WZP-3621/16/167/T
136 Dostawa ciepła do obietu położonego w Nowym Dworze Mazowiecim przy ul. Paderewskiego 3 22.09.2016 WZP-3323/16/159/AG
137 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę drobnego sprzętu biurowego 20.09.2016 WZP-3900/16/194/Z
138 Wykonanie okresowych przeglądów gwarancyjnych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych zamontowanych w obiektach KSP: KRP W-wa I, ul. Wilcza 21 oraz KP W-wa Wilanów, ul. Okrężna 57 15.09.2016 WZP-3707/16/181/IR
139 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę podzespołów, części zamiennych i materiałów do naprawy, modernizacji, rozbudowy systemów SSWiN 15.09.2016 02.09.2016 godz.13.30 WZP-3658/16/177/Ł
140 Wykonanie okresowych przeglądów gwarancyjnych urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych 13.09.2016 WZP–3710/16/184/IR