2016 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
171 Świadczenie usług telefonii komórkowej w sieci komórkowej Wykonawcy wraz z dostawą telefonów komórkowych 26.10.2016 08.11.2016 godz. 10:00 WZP-4280/16/221/Ł
172 Dostawy materiałów kancelaryjnych 26.10.2016 20.10.2016 r., godz. 14:00 WZP-4285/16/222/Z
173 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej w kanale diagnostycznym z sygnalizacją poziomu spalin 15.11.2016 30.11.2016 WZP-4480/16/239/IR
174 Dostawy oznaczeń stopni służbowych i rodzajów służby oraz sznurów galowych 15.11.2016 23.11.2016 r. WZP-4381/16/234/Z
175 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę kabli miedzianych z materiałami eksploatacyno-naprawczymi 10.11.2016 WZP-4458/16/238/Ł
176 Dostawa druków w postaci książek 09.11.2016 WZP-4419/16/237/Z
177 Dostawa samochodów w policyjnej wersji nieoznakowanej 08.11.2016 21.11.2016 do godziny 10:00 WZP-4606/16/245/T
178 Dostawa fotela obrotowego 07.11.2016 18.11.2016 r. godz. 13.00 WZP-4075/16/211/Z
179 Dostawa narzędzi do sprzątania i pielęgnacji terenu 04.11.2016 WZP-4410/16/236/AG
180 Wymiana linii kablowej zasilającej niskiego napięcia i oświetlenia zewnętrznego 04.11.2016 21.11.2016 do godz. 11:00 WZP-4522/16/241/IR