2016 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
181 Usługa modyfikacji indywidualnych odznak policjantów 04.11.2016 WZP-4233/16/216/Z
182 Usługa prania 30.11.2016 08.12.2016 godz.11.00 WZP-4710/16/247/z
183 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę artykułów oświetleniowych 30.11.2016 WZP-4801/16/253/AG
184 Dostawa tonerów i bębnów do kserokopiarek 29.11.2016 25.11.2016r godz. 14:00 WZP - 4813/16/254/Z
185 Usługa modyfikacji indywidualnych odznak policjantów 25.11.2016 10.11.2016 g 13:30 WZP-4354/16/225/Z
186 postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową, na dostawę niszczarek P5 18.11.2016 wzp-4734/16/250/z
187 Postępowanie objęte umową ramową, na dostawę środków czystości. 27.12.2016 WZP-5264/16/274/AG
188 Dostawa akumulatorów 09.12.2016 20.12.16r godz. 11:00 WZP-4777/16/251/T
189 Dostawa druków w postaci kartek, bloczków, teczek 07.12.2016 1.12.2016 godz. 13:30 WZP-4814/16/255/Z
190 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawy sprzętu sieciowego - switch 02.12.2016 WZP-4876/16/256/Ł