2016 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
191 Dostawy drobnego sprzętu biurowego 02.12.2016 WZP-4955/16/258/Z
192 Dostawa kabli miedzianych z materiałami eksploatacyjno-napraczymi 17.11.2016 2016.11.09 godzina 11: 00 WZP-4600/16/244/Ł
193 Dostawa urządzeń oraz materiałów instalacyjnych do monitoringu wizyjnego CCTV (telewizja przemysłowa) 16.12.2016 15.12.2016r. godz.13:30 WZP-5144/16/265/Ł
194 Dostawa podzespołów, części zamiennych i materiałów do naprawy, modernizacji rozbudowy systemów SSWiN 15.12.2016 15.12.2016r. godz.13:30 WZP-5143/16/264/Ł
195 Dostawa podzespołów i części zamiennych do użytkowania systemów KD 15.12.2016 WZP-5142/16/263/Ł
196 dostawa kserokopiarek 14.12.2016 WZP-5167/16/266/Z
197 postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową, na dostawę Verticali i rolet. 13.12.2016 WZP-5104/16/262/Z
198 Dostawa sprzętu sieciowego-switch 09.12.2016 WZP-5032/16/260/Ł
199 Postępowanie objęte umową ramową na dostawę podzespołów, części zamiennych i materiałów do naprawy, modernizacji rozbudowy systemów SSWiN 21.12.2016 19.12.2016r godz.13:30 WZP-5233/16/270/Ł
200 Dostawa podzespołów i części zamiennych do użytkowania systemów KD 21.12.2016 WZP-5221/16/269Ł

Wybierz Strony