2016 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
21 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawę artykułów oświetleniowych 24.03.2016 WZP-840/16/46/AG
22 Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, adjustacji, wzorcowania oraz napraw urządzeń i sprzętu do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu 24.03.2016 05.04.2016r. godz. 12:00 WZP-938/16/57/Z
23 Dostawa latarek patrolowych 22.03.2016 31.03.2016r. do godz. 13:00 WZP-981/16/59/Z
24 Dostawy urządzeń oraz materiałów instalacyjnych do monitoringu wizyjnego i CCTV (telewizja przemysłowa) 15.04.2016 27.04.2016r. do godz. 12:00 WZP-1358/16/82/Ł
25 Postępowanie w celu zawarcia umowy ramowej na dostawy radiotelefonów z ukompletowaniem 14.04.2016 13.06.2016r. do godz. 12:00 WZP-378/16/23/Ł
26 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawy środków czystości 13.04.2016 WZP-1265/16/75/AG
27 Postępowanie, którego przedmiot jest objęty umową ramową na dostawy narzędzi do sprzątania i pielęgnacji terenu 12.04.2016 WZP-1266/16/76/AG
28 Świadczenie usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy Policji 12.04.2016 WZP-1331/16/80/Z
29 Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki HP 07.04.2016 13.06.2016 r. godz. 12:00 WZP-907/16/55/Ł
30 Dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń marki KYOCERA 07.04.2016 19.05.2016 do godz. 11:00 WZP-902/16/50/Ł