Dostawy kamizelek ostrzegawczych z napisem Policja. - 2017 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy kamizelek ostrzegawczych z napisem Policja.

Data publikacji 19.12.2017    poniżej 135.000 euro
Nr referencyjny: WZP-3774/17/163/Z
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 35113440-5
Termin składania ofert: 04.01.2018 godz.:12:00