Dostawy olejów silnikowych - 2017 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy olejów silnikowych

Data publikacji 29.12.2017    poniżej 135.000 euro
Nr referencyjny: WZP-3910/17/188/T
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 09211100-2
Termin składania ofert: 08.01.2018 godz.: 12:00