Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania pojazdów służbowych. - 2017 - Zamówienia publiczne KSP

Usługi mycia zewnętrznego oraz odkurzania pojazdów służbowych.

Data publikacji 29.12.2017    poniżej 135.000 euro
Nr referencyjny: WZP-5532/17/254/T
Wartość zamówienia: poniżej 135.000 euro
Wspólny słownik zamówień: 50 11 23 00 6 , 30 16 30 00 9, 39 23 50 00 8
Termin składania ofert: 10.01.2018 godz.: 11:00

Uwaga zmiana terminu składania ofert.