2017 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
11 Dostawa drukarek - postępowanie w ramach umowy ramowej. 18.12.2017 WZP-5267/17/246/Ł
12 Dostawa monitoringu wizyjnego i CCTV (telewizja przemysłowa), - postępowanie w ramach umowy ramowej. 15.12.2017 WZP- 5226/17/245/Ł
13 Dostawa drukarek TYP D - postępowanie w ramach umowy ramowej. 15.12.2017 WZP-5147/17/241/Ł
14 Dostawa drukarek TYP A - postępowanie w ramach umowy ramowej. 15.12.2017 WZP-5149/17/243/Ł
15 Dostawa energii elektrycznej. 14.12.2017 22.12.2017 godz. 10:00 WZP-4761/17/236/AG
16 Dostawa drukarek TYP B - postępowanie w ramach umowy ramowej. 14.12.2017 WZP-5148/17/242/Ł
17 Dostawa drukarek TYP E- postępowanie w ramach umowy ramowej. 13.12.2017 WZP- 5166/17/244/Ł
18 Dostawa materiałów kancelaryjnych - postępowanie objęte umową ramową. 13.12.2017 WZP-5131/17/240/Z
19 Dostawa drobnego sprzętu biurowego w ramach umowy ramowej. 13.12.2017 WZP-5059/17/238/Z
20 Umowa ramowa na dostawy odzieży i obuwia roboczego. 12.12.2017 02.01.2018 godz 12:00 WZP-3773/17/162/Z