2017 - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
221 Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500 kg 29.12.2016 7.02.2017 godz. 11:00 WZP-5242/16/272/T
222 Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów: ciężarowych, autobusów, furgonów, dostawczych oraz specjalnych Komendy Stołecznej Policji 29.12.2016 10.02.2017 godz. 11:00 WZP – 5187/16/267/T
223 Dostawa wraz z montażem verticali, rolet i żaluzji 16.12.2016 29.12.2016 godz. 13:00 WZP-4712/16/249/Z
224 Usługi mycia i odkurzania pojazdów służbowych 09.12.2016 21.12.2016 godz. 11:00 WZP-4962/16/259/T
225 Zakup drukarek 08.12.2016 16.01.2017 godz. 13:30 WZP-4484/16/240/Ł
226 świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów Komendy Stołecznej Policji, o dopuszczalnej masie całkowitej do 3500kg 06.12.2016 12.01.2017 godz 11:00 WZP-4645/16/246/T
227 Zakup sprzętu teleinformatycznego - komputery przenośne 02.12.2016 14.12.2016 godz. 11:00 WZP-4318/16/223/Ł
228 Wykonanie przeglądów technicznych, adiustacji, wzorcowania oraz napraw urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. 30.11.2016 10.01.2017 godz. 13:00 WZP-4711/16/248/Z
229 Dostawa Opon Zimowych 16.11.2016 04.01.2017 godz 11:00 WZP-4323/16/224/T
230 Świadczenie usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych 02.11.2016 19.12.2016 godz. 11:00 WZP-4161/16/214/AG