Dialog techniczny - Zamówienia publiczne KSP

Dialog techniczny

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Modernizacja Radiowego Systemu Monitoringu Wizyjnego KSP 07.06.2016 06.04.2016 godz. 14:30 1-DT-WTI/KSP-1/16
2 Dialog techniczny do projektu budowy przez Komendę Stołeczną Policji automatycznego systemu rozpoznawania tablic rejestracyjnych (j.ang. Automated Number Plate Recognition Systems - ANPRS) 14.08.2015 28.08.2015 godz. 14:30
3 Koncepcja systemu druku sieciowego w Komendzie Stołecznej Policji 03.08.2016 10.08.2016 godz. 12:00 2-DT-WTI/KSP-2/16
4 Dostawa profesjonalnego urządzenia do drukowania i kopiowania dokumentów w Powielarni Komendy Stołecznej Policji 14.10.2016 19.10.2016 godz. 14:00 1-DT-WZ/KSP-10/6