W trakcie oceny

Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia Funkcjonariuszy - Sił Wsparcia z kraju

Data publikacji 22.05.2020    powyżej 750 000 euro
Nr referencyjny: WZP-2685/20/145/Z
Wartość zamówienia: powyżej 750 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 55270000-3
Termin składania ofert: 03.06.2020 r. godz. 12:00