W trakcie oceny

Świadczenie usług zabezpieczeń medycznych w ramach działań policyjnych

Data publikacji 23.12.2020    poniżej 750 000 euro
Nr referencyjny: WZP-7222/20/429/SOP
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 85121000-3
Termin składania ofert: 30.12.2020 r. godz. 13:00

Pliki do pobrania