W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu RICOH - Postępowanie objęte umową ramową 12.01.2022 WZP-25/22/2/Ł
2 Dostawy papieru kserograficznego 23.12.2021 05.01.2022 11:00 WZP - 4655/21/301/Z Link
3 Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego dla KSP 17.11.2021 14.12.2021 WZP-4232/21/282/Ł Link