W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Dostawa, montaż i uruchomienie zestawów do magazynowania kluczy 04.06.2021 15-06-2021 11:00 WZP-1746/21/104/Ł Link
2 Dostawa koni służbowych 01.06.2021 09-06-2021 12:00 WZP-1822/21/116/Z Link
3 Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej i napraw łodzi motorowych Komendy Stołecznej Policji 01.06.2021 04-06-2021 11:00 WZP-1691/21/98/T Link
4 Dostawa alkomatów ustnikowych dowodowych 26.05.2021 04-06-2021 10:00 WZP-1002/21/51/Z Link
5 Dostawa urządzeń do kontroli pojazdów 25.05.2021 02-06-2021 10:00 WZP-1000/21/50/Z Link
6 Dostawa 3 samochodów osobowych w policyjnej wersji nieoznakowanej 31.05.2021 31-05-2021 10:00 WZP-1546/21/93/T Link
7 Odtworzenie i remont dróg, chodników oraz oznakowania wraz z odwodnieniem i realizacją prac towarzyszących na terenie OPP w Warszawie 12.05.2021 25-05-2021 11:00 WZP-1537/21/91/IR Link
8 Przebudowa i modernizacja części pomieszczeń w budynku nr 2 znajdującego się na terenie Centralnej Składnicy Uzbrojenia Wydziału Zaopatrzenia KSP 12.05.2021 25-05-2021 10:00 WZP-1556/21/94/IR Link
9 Usługa mycia zewnętrznego oraz odkurzania pojazdów służbowych 11.05.2021 21-05-2021 13:00:00 WZP-1545/21/92/T Link
10 Dostawy papieru toaletowego i ręczników papierowych 23.04.2021 21-05-2021 13:30:00 WZP-1234/21/69/AG Link
11 Dostawa 5 samochodów z napędem elektrycznym w policyjnej wersji oznakowanej, 3 stacjami ładowania typu (wall box), sporządzeniem dokumentacji projektowej i wykonaniem instalacji zasilającej wraz z montażem ładowarek 05.05.2021 20-05-2021 10:00 WZP-1481/21/89/T Link
12 Dostawa identyfikatorów imiennych - Postępowanie objęte umową ramową 19.05.2021 WZP-1614/21/97/Z
13 Świadczenie kompleksowych usług serwisu technicznego w zakresie przeglądów, napraw oraz konsultacji dotyczących infrastruktury warszawskiego systemu trankingowego TetraNode 04.05.2021 18-05-2021 13:00 WZP-1430/21/84/Ł Link
14 Dostarczenie i uruchomienie nowej, kompletnej strefy radiowej systemu TetraNode 04.05.2021 18-05-2021 11:00 WZP-1417/21/82/Ł Link
15 Rozbudowa systemu wentylacji oraz rozbudowa systemu zasilania bezprzerwowego w budynku Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 29.04.2021 18-05-2021 10:00:00 WZP-1461/21/88/IR Link
16 Usługa serwisu pogwarancyjnego systemu telekomunikacyjnego UNIFY działającego na potrzeby zapewnienia usług głosowych Stołecznego Stanowiska Kierowania Komendy Stołecznej Policji. 06.05.2021 17-05-2021 13:00 WZP-1458/21/87/Ł Link
17 Zwiększenie funkcjonalności systemu TetraNode eksploatowanej przez Komendę Stołeczną Policji 30.04.2021 17-05-2021 12:00:00 WZP-1427/21/83/Ł Link
18 Dostawa przełączników sieciowych - Postępowanie objęte umową ramową 14.05.2021 WZP-1558/21/95/Ł
19 Usługa sprzątania budynków i utrzymania terenów zielonych 06.04.2021 11-05-2021 12:00 WZP-1066/21/59/AG Link
20 Dostawy artykułów spożywczych 14.04.2021 10-05-2021 10:00 WZP-1144/21/64/Z Link
21 Dostawy wyposażenia dla koni 29.04.2021 07-05-2021 10:15:00 WZP-1384/21/80/Z Link
22 Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji elewacji Pałacu Mostowskich 19.04.2021 06-05-2021 10:00 WZP-1232/21/68/IR Link
23 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez Policję i przewidzianych do umieszczenia w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych dla Komendy Rejonowej Policji V 28.04.2021 WZP-1410/21/81/F Link
24 Dostawa koni służbowych 21.04.2021 29-04-2021 12:00:00 WZP-1347/21/77/Z Link
25 Świadczenie usług telefonii komórkowej 12.04.2021 28-04-2021 11:00 WZP-1105/21/63/Ł Link
26 Wymiana i remont masztów antenowych 02.04.2021 19-04-2021 10:30 WZP-1083/21/61/IR Link
27 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez Policję i przewidzianych do umieszczenia w policyjnym pomieszczeniu 02.04.2021 15.04.2021 r. godz: 13:00 WZP-1037/21/55/F Link
28 Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego 07.12.2020 21.01.2021 r. godz. 12:00 WZP-6299/20/362/Ł Link