W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Dostawa 2 sztuk ciągników wraz z osprzętem 31.08.2021 10-09-2021 10:00 WZP-3169/21/215/T Link
2 Dostawy serwerów i macierzy 09.08.2021 09-09-2021 12:00 WZP-2731/21/193/Ł Link
3 Dostawy materiałów sanitarnych 26.08.2021 08-09-2021 13:00:00 WZP-3045/21/209/IR Link
4 Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu audio/wideo 20.08.2021 08-09-2021 12:00:00 WZP-2757/21/195/Ł Link
5 Dokończenie budowy Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Jana Łupińskiego 42 16.08.2021 08-09-2021 12:00:00 WZP-2943/21/202/IR Link
6 Dostawy aparatów fotograficznych 27.08.2021 06-09-2021 11:00:00 WZP-3064/21/210/Z Link
7 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego marki Kyocera - postępowanie objęte umową ramową 02.09.2021 WZP-3151/21/213/Ł
8 Zaprojektowanie i ułożenia linii optotelekomunikacyjnej 19.08.2021 03-09-2021 12:00:00 WZP- 2697/21/189/Ł Link
9 Dostawy przełączników sieciowych 06.08.2021 03-09-2021 10:00 WZP-2687/21/187/Ł Link
10 Wymiana oświetlenia wewnętrznego oraz zewnętrznego w obiektach KSP w systemie zaprojektuj i wybuduj 13.08.2021 30-08-2021 10:00 WZP-2992/21/205/IR Link
11 Dostawy materiałów elektrycznych 19.08.2021 27-08-2021 12:00 WZP-2984/21/204/IR Link
12 Dostawy wentylatorów podłogowych 13.08.2021 27-08-2021 10:00:00 WZP-2711/21/191/Z Link
13 Dostawy zestawu stanowisk dyspozytora liniowego systemu LDS Chameleon 30.07.2021 26-08-2021 10:00:00 WZP-2496/21/174/Ł Link
14 Dostawa dźwigników samochodowych, linii diagnostycznej i urządzeń do wulkanizacji 16.07.2021 20-08-2021 10:00:00 WZP-2326/21/153/T Link
15 Dostawy oprogramowania biurowego 12.07.2021 09-08-2021 10:00:00 WZP-2252/21/142/Ł Link
16 Dostawa urządzeń badawczych do laboratorium 12.07.2021 09-08-2021 10:00:00 WZP-2304/21/151/Z Link
17 Dostawy drukarek 09.07.2021 05-08-2021 11:00:00 WZP-2207/21/140/Ł Link
18 Odtworzenie i remont dróg, chodników oraz oznakowania wraz z odwodnieniem i realizacją prac towarzyszących na terenie OPP w Warszawie 12.05.2021 25-05-2021 11:00 WZP-1537/21/91/IR Link
19 Zwiększenie funkcjonalności systemu TetraNode eksploatowanej przez Komendę Stołeczną Policji 30.04.2021 17-05-2021 12:00:00 WZP-1427/21/83/Ł Link