Dostawy materiałów oświetleniowych - W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Dostawy materiałów oświetleniowych

Data publikacji 03.02.2021    poniżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-409/21/10/IR
Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 31510000-4; 31520000-7;315300000-0; 31531000-7; 31532110-8
Termin składania ofert: 11-02-2021 10:00