Sukcesywne dostawy materiałów sanitarnych - W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Sukcesywne dostawy materiałów sanitarnych

Data publikacji 05.02.2021    poniżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-455/21/11/IR
Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 44163110-4; 44163112-8;44163130-0;44162000-3;44115210-4; 44600000-6; 39715100-8; 42130000-9; 44411300-7; 44410000-7
Termin składania ofert: 22-02-2021 10:00

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na 22-02-2021 10:00!