Dostawy materiałów budowlanych - W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Dostawy materiałów budowlanych

Data publikacji 11.02.2021    poniżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-509/21/18/IR
Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 39224210-3; 44520000-1; 44521000-8; 44521100-9; 44521110-2; 44521130-8; 44423000-1; 4171000-9; 44334000-0; 44921100-3; 44400000-4; 44212500-4; 44113120-2; 44111200-3; 44921200-4; 44112500-3; 14622000-7; 14715000-6; 44113620-7; 44190000-8; 44831000-4
Termin składania ofert: 22-02-2021 13:00

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na: 22-02-2021 13:00 !