W trakcie oceny

Dostarczenie i uruchomienie nowej, kompletnej strefy radiowej systemu TetraNode

Data publikacji 04.05.2021    poniżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-1417/21/82/Ł
Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 32344250-3
Termin składania ofert: 18-05-2021 11:00