W trakcie oceny

Odtworzenie i remont dróg, chodników oraz oznakowania wraz z odwodnieniem i realizacją prac towarzyszących na terenie OPP w Warszawie

Data publikacji 12.05.2021    
Nr referencyjny: WZP-1537/21/91/IR
Wspólny słownik zamówień: 45100000-8; 45000000-7; 45400000-1; 45230000-8; 45233220-7; 45233253-7; 45233250-6; 45220000-5; 45310000-3; 45233270-2; 45233200-1; 45111240-2; 45311000-0; 45233222-1; 45330000-9; 45332300-6; 45232000-2; 32562100-2; 32551400-4; 71000000-8; 71220000-6; 712
Termin składania ofert: 25-05-2021 11:00