Dostawa motocykli w policyjnej wersji oznakowanej - W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Dostawa motocykli w policyjnej wersji oznakowanej

Data publikacji 31.05.2021    
Nr referencyjny: WZP-1006/21/53/T
Wspólny słownik zamówień: 34410000-4; 18444200-5
Termin składania ofert: 21-06-2021 12:00

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert z 16-06-2021 12:00 na 21-06-2021 12:00!