W trakcie oceny

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do sprzętu teleinformatycznego marki HP

Data publikacji 10.06.2021    
Nr referencyjny: WZP-1701/21/99/Ł
Wspólny słownik zamówień: 30125130-1
Termin składania ofert: 06-07-2021 10:00

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 06.07.2021 r. godz. 10:00