Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Wymiana oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego w obiektach KSP 21.01.2022 07-02-2022 10:00:00 WZP-147/22/11/IR Link
2 Umowa dotycząca świadczenia usług w zakresie obsługi technicznej i naprawy bieżącej pojazdów KSP w dopuszczalnej masie całkowitej 3,5t 31.12.2021 28-01-2022 10:00 WZP - 4661/21/302/T Link