Wszczęte - Zamówienia publiczne KSP

Lp Przedmiot Data ogłoszenia Termin składania ofert Numer referencyjny Platforma zakupowa
1 Wykonanie Dokumentacji Projektowej 26.02.2021 30-03-2021 12:00 WZP-682/21/32/IR Link
2 Dostawy materiałów budowlanych 25.03.2021 02-04-2021 14:00:00 WZP-1042/21/57/IR Link
3 Dostawa narzędzi i urządzeń warsztatowych i sprzątających 25.03.2021 02-04-2021 12:00 WZP-989/21/48/IR Link
4 Dostawy urządzeń drukujących 31.03.2021 12-04-2021 10:00 WZP-1057/21/58/Ł Link
5 Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przez Policję i przewidzianych do umieszczenia w policyjnym pomieszczeniu 02.04.2021 13-04-2021 13:30 WZP-1037/21/55/F Link
6 Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia medycznego działań policyjnych 07.04.2021 16-04-2021 10:00 WZP-1093/21/62/SOP Link
7 Dostawy alkomatów 09.04.2021 16-04-2021 13:00 WZP-1155/21/65/Z Link
8 Wymiana i remont masztów antenowych 02.04.2021 19-04-2021 10:30 WZP-1083/21/61/IR Link
9 Rozbudowa systemu wentylacji oraz rozbudowa systemu zasilania bezprzerwowego w budynku Komendy Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 09.04.2021 26-04-2021 10:00:00 WZP-1235/21/70/IR Link
10 Dostawa 5 samochodów z napędem elektrycznym w policyjnej wersji oznakowanej, 3 stacjami ładowania typu (wall box), sporządzeniem dokumentacji projektowej i wykonaniem instalacji zasilającej wraz z montażem ładowarek 29.03.2021 29-04-2021 10:00:00 WZP-1081/21/60/T Link
11 Usługa sprzątania budynków i utrzymania terenów zielonych 06.04.2021 07-05-2021 12:00 WZP-1066/21/59/AG Link