Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji elewacji Pałacu Mostowskich

Data publikacji 19.02.2021    
Nr referencyjny: WZP-592/21/23/IR
Wspólny słownik zamówień: 71000000-8; 71310000-4; 71220000; 71221000; 71248000 ;71320000
Termin składania ofert: 24-03-2021 10:00