Usługa sprzątania budynków i utrzymania terenów zielonych - Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Usługa sprzątania budynków i utrzymania terenów zielonych

Data publikacji 06.04.2021    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-1066/21/59/AG
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 90910000-6; 90911200-8; 90911300-9; 90919100-3; 90918000-5; 90919200-4; 90611000-3; 90620000-9; 90630000-2; 98310000-9
Termin składania ofert: 11-05-2021 12:00

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert z 07-05-2021 12:00 na 11-05-2021 12:00!