Świadczenie usług telefonii komórkowej - Zakończone - Zamówienia publiczne KSP

Zakończone

Świadczenie usług telefonii komórkowej

Data publikacji 12.04.2021    poniżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-1105/21/63/Ł
Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 64210000-0; 31712112-8; 64212000-5
Termin składania ofert: 28-04-2021 11:00