Zakończone

Wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji elewacji Pałacu Mostowskich

Data publikacji 19.04.2021    
Nr referencyjny: WZP-1232/21/68/IR
Wspólny słownik zamówień: 71000000-8; 71310000-4; 71220000; 71221000; 71248000; 71320000
Termin składania ofert: 06-05-2021 10:00