Dostawy środków higieny osobistej - 2020 - Zamówienia publiczne KSP

Dostawy środków higieny osobistej

Data publikacji 29.12.2020    poniżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-6774/20/394/Z
Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 24955000-3
Termin składania ofert: 12.01.2021 r. godz. 11:00

Pliki do pobrania