Zakończone

Całodobowe świadczenie usług w przedmiocie badań lekarskich osób zatrzymanych/doprowadzonych przez Policję w celu wytrzeźwienia na terenie działania Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I oraz Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V I

Data publikacji 06.11.2020    poniżej 750 000 euro
Nr referencyjny: WZP-6151/20/355/F
Wartość zamówienia: poniżej 750 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 85120000-6
Termin składania ofert: 13.11.2020 r. godz. 12:00