Dostawa pasów białych z koalicyjką - W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Dostawa pasów białych z koalicyjką

Data publikacji 20.10.2020    poniżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-5260/20/328/Z
Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 18400000-6
Termin składania ofert: 28.10.2020 r. godz. 11:00

Pliki do pobrania