Dostawy niszczarek biurowych - W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Dostawy niszczarek biurowych

Data publikacji 29.10.2020    poniżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4854/20/298/Z
Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 30191400-8
Termin składania ofert: 06.11.2020 r. godz. 12:00

Pliki do pobrania