Modernizacja systemu telekomunikacyjnego UNIFY - W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Modernizacja systemu telekomunikacyjnego UNIFY

Data publikacji 29.10.2020    poniżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4896/20/302/Ł
Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 32524000-2; 50000000-5
Termin składania ofert: 06.11.2020 r. godz. 13:00

Pliki do pobrania