W trakcie oceny

Wykonanie dokumentacji projektowej dla punktu przystrzeliwania broni na terenie Centralnej Składnicy Uzbrojenia (CSU) w Starej Wsi

Data publikacji 09.11.2020    poniżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-6353/20/366/IR
Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71220000-6, 71240000-2, 71320000-7
Termin składania ofert: 20.11.2020 r. godz. 10:00

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert na 20.11.2020 r. godz. 10:00 !