Dostawa samochodu ciężarowego z podnośnikiem koszowym - W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Dostawa samochodu ciężarowego z podnośnikiem koszowym

Data publikacji 13.11.2020    poniżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-4207/20/222/T
Wartość zamówienia: poniżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 34134100-6
Termin składania ofert: 26.11.2020 r. godz. 11:00

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na 26.11.2020 r. godz.: 11.00.