W trakcie oceny

Wykonanie Dokumentacji Projektowej dla przebudowy i rozbudowy zasilania energetycznego w budynkach przy ul. Nowolipie 2 i 2A w Warszawie

Data publikacji 27.11.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-6578/20/372/IR
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 71.32.31.00.9, 45.31.10.00.0, 71.22.00.00.6, 71.22.00.00.7, 45.00.00.00.7, 45.45.30.00.7, 71.22.10.00.3, 71.31.00.00.4, 45.10.00.00.8
Termin składania ofert: 15.01.2021 r. godz. 10:00

UWAGA: Zmiana terminu składania ofert na: 15.01.2021 r. godz. 10:00 !