Dostawa samochodu ciężarowego z podnośnikiem koszowym - W trakcie oceny - Zamówienia publiczne KSP

W trakcie oceny

Dostawa samochodu ciężarowego z podnośnikiem koszowym

Data publikacji 02.12.2020    powyżej 139 000 euro
Nr referencyjny: WZP-6662/20/388/T
Wartość zamówienia: powyżej 139 000 euro
Wspólny słownik zamówień: 3413410-6
Termin składania ofert: 08.01.2021. r. godz. 11:00